Veszprém Jégkár

palyazat

 
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Veszp-Jég Kft.
 
A KÉPZÉSEK ELNEVEZÉSE ÉS CÉLJA:
1.Munka és magánélet összehangolása 80 órás képzés:2022.12.02-2023.01.31
Cél a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása.
A tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit. Tananyagegységek: Mentálhigiénés ismeretek és készségek, Kommunikációs hatékonyság fejlesztés, stressz- és konfliktuskezelés, Hatékony idő- és erőforrás gazdálkodás, Segítő kapcsolatok kialakításának támogatása
2.Munkavállalók készség- és kompetenciafejlesztés 100 órás képzés: 2023.02.01-2023.04.27
 
 Cél: A résztvevők megismertetése a kommunikáció alapfogalmaival. Fejlesszék önismeretüket, képesek legyenek önértékelésre és önmaguk menedzselésére. Szervezeti hatékonyság növelése. Cél az önmenedzselés fejlesztése
1. Önismeret, önértékelés, készségek, képességek felmérése:
• Személyiségtípusok
• Extrovertált és introvertált viselkedés
• Asszertív magatartások, magatartásminták
2. Kommunikációs ismeretek
• Kommunikációs alapismeretek
• Kommunikációs stílus
• Verbális és non-verbális kommunikáció
3. Tárgyalástechnika
• Kommunikáció és tárgyalástechnika
• Személyközi tárgyalások, interjú technikák
• Viselkedés, öltözködés
4. Konfliktus-kezelés és stressz-menedzsment
• A konfliktusok típusai
• Konfliktuskezelési módok
• Konfliktuskezelési módok és technikák
• Konfliktuskezelési stílus és eszközrendszer alkalmazása gyakorlatban
• Stresszmenedzsment
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
3,7 millió forint
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
70%
 A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001, 21951/36/00041
 

 
 
Veszp-Jég Kft.

„Gyakornoki program pályakezdők támogatására”

A szerződött támogatás összege: 3.693.401 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A tervezett dátumig a teljes projektet megvalósítjuk, azaz beszerezzük a gyakornok munkavégzéséhez szükséges eszközöket, foglalkoztatjuk a gyakornokot 9 hónapon keresztül. A gyakornok munkáját egy vállalati kapcsolattartó segíti, aki eleget tesz minden jelentéstételi kötelezettségének és együttműködik a szakképzési centrummal.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.09.30.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-01
 
Sajtóközlemény